Over ons

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : Henk van Middelaar
Secretaris & Penningmeester : Marieke van Middelaar
Bestuurslid : Marjolijn Jorissen
Bestuurslid : Monique van den Hoven
Bestuurslid : Jacqueline van Eijden

Doelstelling van De Hooglandse Wintersferen:

  • Het organiseren van een (winters) evenement om gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, te verbinden en de saamhorigheid van de Hooglandse gemeenschap te versterken.
  • Het vertellen van het kerstverhaal.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.