Zang en Muziek

Ook in 2022 wordt er tijdens de Hooglandse Wintersferen gezongen en muziek gemaakt door koren en groepen. Het programma wordt zsm bekend gemaakt.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren